Římsy

Provádíme montáž dřevěného obložení venkovních říms a štítů.